اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز

شركت نفت پارس به عنوان يكي از قطب هاي توليد روغن هاي روان كننده در كشور در راستاي تبعيت از روند توسعه پايدار و ارزشهاي سازماني خود، يعني احترام به مشتري، رعايت اصول شهروندي و حفظ و صيانت از محيط زيست، استقرار يك سيستم يكپارچه مديريتي را بر اساس الزامات استانداردهاي زير در دستور كار قرار داده است:

مديريت شركت به موازات تلاش براي ارتقاي رضايتمشتريان و كاركنان خود، افزايش ايمني در محيط كار و ارتقاي كيفيت محصولات تعهد خود را به موارد ذيل اعلام مي دارد:

 • پيشگيري از آلودگي هاي زيست محيطي با انتخاب راهكارهاي مطلوب و مقرون به صرفه اقتصادي
 • انطباق كامل فعاليت ها و توليد محصولات شركت با مقررات و قوانين ايمني و بهداشت حرفه اي و زيست محيطي، الزامات و استانداردهاي صنعت روانكارها و ديدگاههاي سازمان هاي ذيربط
 • بهبود مستمر فرايند كاري
 • بهينه سازي مصرف مواد و انرژي
 • ارتقاء سطح سلامت كاركنان و پيشگيري از حوادث و بيماريهاي ناشي از كار

با عنايت به اعتبار شركت در سطح جامعه ايراني، اميد آن دارم كه همه كاركنان شريف نفت پارس تمامي توانمندي، نوآوري و تخصص خود را براي اجراي بهينه اين سيستم و در نهايت جهاني شدن شركت به كار گيرند.
مديريت ارشد شركت نفت پارس در دوره هاي زماني مشخص و حداقل يك بار در سال تناسب و كفايت اين خط مشي را مورد بازنگري قرار خواهد داد.

مدیرعامل

بیانیه ماموریت شرکت نفت پارس: در راستای استراتژیهای پایدار کشور، به حفظ منافع ذینفعان، حضور در صنعت جهانی روانکارها و گسترش تنوع فعالیتها با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا، تعالی منابع انسانی، ارتقاء کیفی و کمّی محصولات تولیدی، صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی، ارایه مشاوره های بین المللی و نقش آفرینی در تعیین استانداردهای جهانی در فعالیتهای مورد نظر می اندیشیم.

ارزشهای محوری: خانواده بزرگ نفت پارس مشتمل بر سهامداران، مدیران و کارکنان، دو منشور اخلاقی ذیل را به عنوان ارزشهای محوری سازمان خود تبیین و به آنها معتقد می‌باشد و برای رعایت این اصول در همه فعالیتهای شرکت اهتمام می‌ورزد.

منشور اخلاقی:

 • ما متعهد به حفظ منافع کلیه ذینفعان هستیم.
 • ما متعهد به تلاش در جهت جایگزینی محصولات داخلی به جای محصولات خارجی در راستای تحقق خود کفایی ملی هستیم.
 • ما متعهد به حفظ محیط زیست و کاهش آلاینده ها هستیم.
 • ما متعهد به تلاش مداوم در جهت ارتقاء کیفیت محصولات هستیم.
 • ما متعهد به رعایت تمامی اصول فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی و سیاسی جامعه هستیم.
 • ما متعهد به حفظ کرامت انسان بالاخص همکارانمان هستیم.
 • ما متعهد به اطلاع رسانی شفاف و صداقت در تبلیغات هستیم.
 • ما متعهد به استفاده بهینه از منابع ملی هستیم.

منشور حقوق مشتری :

 • مشتری حق دارد از کیفیت محصول اطلاعات دقیق داشته باشد.
 • مشتری حق دارد از طریق یک سیستم تعریف شده با مدیریت شرکت در تماس باشد.
 • مشتری حق دارد از مضرات حاصل از روش های نا صحیح مصرف محصول آگاه شود.
 • مشتری حق دارد به سلیقه خود محصول را انتخاب کند.
 • مشتری حق دارد از شرایط نگهداری محصول آگاهی کامل داشته باشد.
 •