۱۶ اسفند ۱۳۹۷

دریافت لوح و تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی


دریافت لوح و تقدیرنامه سه ستاره تعالی سازمانی

در این همایش آقای دكتر محمد جواد ایروانی رئیس شورای سیاستگذاری جایزه ملی تعالی و پیشرفت و عضو محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سخنران اصلی مراسم رسیدن به پیشرفت را مستلزم بهره گیری از تمامی ظرفیت‌ها و امكانات كشور دانسته و خاطر نشان نمودند،  برای متعالی نمودن این ظرفیت‌ها، بهره وری یك رویكرد راهبردی است كه لازم است در درون شركتها و تمامی دستگاههای اجرایی نهادینه گردد  تا با همراهی دبیرخانه جایزه ملی تعالی و پیشرفت شركتهای زیر مجموعه نهادهای انقلابی بتوانند زمینه ارتقای بهره‌وری را فراهم نمایند.

 شایان ذكر است شركت نفت پارس در سه دوره متوالی این جایزه حضور پررنگ داشته و در این دوره ، در بهمن ماه سال جاری و پس از ارزیابی شركت توسط دبیرخانه جایزه ، با جهشی دوپله ای  موفق به اخذ تقدیرنامه سه ستاره گردید كه این رشد درخور توجه، متناسب با موفقیتهای همه جانبه شركت در سال جاری است . قابل توجه آنكه در انتهای  این همایش،  لوح و تقدیرنامه سه ستاره تعالی  توسط روسای نهادهای انقلابی به مدیریت عامل شركت نفت پارس اهداء گردید.