۲۱ فروردين ۱۳۹۸

تهک و ارزش افزوده آن در کشاورزی


تهک و ارزش افزوده آن در کشاورزی

ایران از نخستین کشورها در جهان است که کشاورزی و زراعت را آغاز کرده ‌است، تقریبا یک سوم زمین ‌های ایران قابلیت کشاورزی دارند ، اما به دلایل مختلف از جمله خاک نامرغوب و نامناسب بودن توزیع آب در برخی نواحی در بسیاری از زمین ‌ها کشت و زرعی انجام نمی‌ شود.

ایران دارای آب و هوای خشک و نیمه خشک است از این رو مساله آب و نحوه مصرف آن در بخش کشاورزی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا این موضوع بر اقتصاد کشور و زندگی مردم تاثیر بسیار زیادی دارد.

میانگین سالانه بارش در 70 درصد کشور حدود 250 میلیمتر است و فقط 3 درصد ایران یا به عبارتی 4.7 میلیون هکتار از کشور، شاهد بارش سالانه 500 میلیمتر است که توزیع جغرافیایی زمین های کشاورزی ایران نشان می دهد بخش اعظم فعالیت های کشت و برداشت ایران در غرب، شمال غرب و بخش های شمالی کشور است که بارش سالانه در این مناطق بیش از 250 میلیمتر است، واقع شده اند.

این در حالی است که بر اساس آمارهای اعلام شده بیش از 90 درصد منابع آبی با بازدهی 30 تا 40 درصد در بخش کشاورزی استفاده می شود در حالی که می توان با برنامه ریزی اصولی در نحوه مصرف آب و زمان کشت محصول ارزش افزوده محصولات را بالا برد تا هم منابع آبی و هم محیط زیست حفظ شود.

در این راستا سازمان هواشناسی به عنوان متولی پیش بینی وضعیت آب و هوایی«سامانه توسعه هواشناسی کاربردی» با نام اختصاری «تهک» را در سال 1394 با هدف کاهش خسارات کشاورزی ، صرفه جویی در مصرف آب و حفظ محیط زیست راه اندازی کرد.