۲۹ تير ۱۴۰۱

عرضه محصول سوپر اروند دیزل با بسته بندی جدید


عرضه محصول سوپر اروند دیزل با بسته بندی جدید

به گزارش روابط عمومی نفت پارس، این محصول با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت بازار و تامین نیاز مشتریان همزمان در دو ظرف مجزا و با دو بسته بندی مختلف عرضه می شود .

این اقدام در ادامه سیاست های حمایتی شرکت نفت پارس از ناوگان حمل و نقل عمومی، دسترسی آسان و به منظور کسب رضایت بیشتر مصرف کنندگان انجام شده است.