۸ مرداد ۱۴۰۱

عرضه گسترده انواع روغن موتور به بازار توسط شرکت نفت پارس


عرضه گسترده انواع روغن موتور به بازار توسط شرکت نفت پارس
شرکت نفت پارس به عنوان یکی از تولیدکنندگان انواع محصولات روانکار، در بخش دیزلی حدود 3 میلیون و ششصد هزار لیتر و در بخش بنزینی حدود 2 میلیون و هشتصد هزار لیتر محصول در تیرماه به بازار عرضه کرده است. این در حالی است که تعهد این شرکت به عرضه، در بخش دیزلی حدود 2 میلیون و هشتصد هزار لیتر و در بخش بنزینی حدود 1 میلیون و چهارصد هزار لیتر بوده است.
با توجه به اعلام شرکت نفت پارس، روند افزایشی عرضه توسط این شرکت جهت تنظیم بازار این محصول، در ماه های آتی نیز ادامه خواهد یافت.
لازم به توضیح است که سبد عرضه شرکت نفت پارس عمدتا در حوزه محصولات روانکار صنعتی و High-Tech بوده، اما در شرایط فعلی و تاکید وزارت صمت مبنی بر عرضه مکفی کالا به بازار، سهم بیشتری از سبد خود را به عرضه محصولات روانکار موتوری اختصاص داده است.