محصولات

روغن پايه SN-500

روغن پايه SN-500

روغن پايه SN-500

روغن پايه SN-500

Specification

Appearance

Viscosity 100

Viscosity Index

Flash Point, coc

Pour Point

Color (Max)

Method

Sight/Melt ASTM D445 ASTM D2270 ASTM D92 ASTM D97 ASTM D1500

SN-500

Bright/ Clear 9.5-11.2 89  235 -3 2

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید