لیست محصولات

پارس 4AT پارس 4AT
پارس 4AT

روغن پارس 4AT يك سيال انتقال نيروي اتوماتيك است كه با بهره­گيري از روغن پايه­هاي تمام سنتزي و مواد افزودني ويژه به منظور استفاده در گيربكس اتوماتيك بيشتر خودروهاي ژاپني و كره­اي، توليد شده­است. مزايا مقاومت عالي در برابر اكسيداسيون تحت شرايط سخت دمايي خواص ض...

پارس انتقال اتوماتيك 3 پارس انتقال اتوماتيك 3
پارس انتقال اتوماتيك 3

پارس انتقال اتوماتیک 3، روغن چند منظوره اي است كه با بهره گيري از روغن پایه بسیار مرغوب با شاخص گرانروی بسیار بالا و مواد افزودنی ویژه، مطابق با سطح کارایی GM DEXRON III G توليد گرديده است. ويژگي ها: ·        پايداري اکسیداسیون و حرارتي عالي · ...

پارس انتقال اتوماتيك 2 پارس انتقال اتوماتيك 2
پارس انتقال اتوماتيك 2

پارس انتقال اتوماتیک 2، با بهره گيري از روغن پايه بسيار مرغوب و مواد افزودني ويژه جهت مصرف در سيستم هاي انتقال قدرت اتوماتيك و جعبه فرمان مطابق با سطح كارايي DEXRON IID  توليد گرديده است. ويژگي ها: ·        مقاومت عالی در برابر اکسیداسیون · &...

پارس مدوس اي پي اس پارس مدوس اي پي اس
پارس مدوس اي پي اس

پارس مدوس ای پی اس، با بهره گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودني ويژه EP  به منظور تحمل در برابر فشار بالا( Extreme Pressure)  جهت استفاده در سيستمهاي انتقال قدرت و جعبه دنده هاي دستي )غيراتوماتيك(  مطابق با سطح كارايي API GL-5 توليدگرديده است. ويژگي ها: &middo...

پارس مدوس اي پي پارس مدوس اي پي
پارس مدوس اي پي

پارس مدوس ای پی، با بهر ه گيري از روغن پايه مرغوب و مواد افزودنی ويژه EP  به منظور تحمل در برابر فشار بالا  Extreme Pressure  جهت مصرف در جعبه دنده های دستي )غير اتوماتيك( تحت شرايط عملياتي متوسط تا سخت و مطابق با سطح كارايي API GL-4 توليدگرديده است. ويژگي ها: ...

پارس مدوس پارس مدوس
پارس مدوس

پارس مدوس، با بهره گيري از روغن پايه و مواد افزودني مناسب جهت استفاده در جعبه دنده هاي خودروهايي تحت شرایط عملیاتی ملايم و سرعتهاي لغزشي پائين توليد گرديده است. ويژگي ها: . مقاومت در برابر اكسيداسيون . روانكاري مناسب قطعات . سياليت مناسب