کد محصول: 68

پارس رابر


پارس رابر

موارد کاربرد :

صنايع لاستيك سازي

 صنایع دوده سازی و مرکب سازی

 صنايع سازنده قطعات لاستيكي