کد محصول: 70

پارس ماهان كمپلكس


پارس ماهان كمپلكس

موارد کاربرد:

صنايعي كه تجهيزات آنها تحت بار و دماي بالا مي‌باشد و احتياج به گريس ضد آب دارند.

الكتروموتورهاي دور بالا كه در دماي زياد كار مي كنند

ياتاقان هاي چرخ وسايل نقليه مجهز به ديسك ترمز، انواع خودروهاي سواري و سنگين