لیست مزایده و مناقصه ها

جستجو در لیست مزایده
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 فروش ديگ بخار (بويلر) ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷ ۷ خرداد ۱۳۹۷ فروش
2 فروش ماشین آلات تولید ظروف پلاستیکی ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ۳۱ مرداد ۱۳۹۷ فروش
جستجو در لیست مناقصه
گروه
کلید واژه
از تاریخ
تا تاریخ
ردیف عنوان از تاریخ تا تاریخ گروه
1 واﮔﺬاری عملیات ﺣﻤﻞ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻈﺮوف داخلی و ﺻﺎدراتی ﺑﻪ ﺗﻤﺎمی اﺳﺘﺎن های ﺳﻄﺢ ﮐﺸﻮر ۲۴ مهر ۱۳۹۸ ۴ آبان ۱۳۹۸ حمل و نقل
2 مناقصه انتخاب پیمانکار امور ترخیص و ارسال اجناس صادراتی ۱۰ مهر ۱۳۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ خدمات
3 واگذاری عملیات حمل بالک داخلی ۹ مهر ۱۳۹۸ ۲۰ مهر ۱۳۹۸ حمل و نقل
4 واگذاری عملیات حمل لوبکات و آیزوریسایکل از مبدا پالایشگاه تهران به مقصد پالایشگاه نفت پارس ۲۶ شهريور ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ حمل و نقل
5 ساخت و نصب 50 قطعه تابلو سردرب ۲۵ شهريور ۱۳۹۸ ۷ مهر ۱۳۹۸ ساخت و نصب
6 خرید یک دستگاه بویلر Water Tube با ظرفیت 50 تن بر ساعت در قالب EPCC ۲۹ تير ۱۳۹۸ ۵ مرداد ۱۳۹۸ خرید
7 واگذاری عملیات حمل لوبکات از پالایشگاه تبریز به مقصد پالایشگاه نفت پارس ۱۵ تير ۱۳۹۸ ۳۰ تير ۱۳۹۸ حمل و نقل
8 واگذاری عملیات حمل مظروف و بالک واحد ترابری ۴ تير ۱۳۹۸ ۱۵ تير ۱۳۹۸ حمل و نقل
9 احداث یک دستگاه کولینگ تاور مرطوب بتنی در قالب EPCC ۱۲ مرداد ۱۳۹۸ ۱۹ مرداد ۱۳۹۸ ساخت و نصب
10 واگذاری عملیات حمل مظروف و بالک واحد ترابری ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ حمل و نقل
11 مناقصه انتخاب پیمانکار امور ترخیص و ارسال اجناس صادراتی ۲۱ خرداد ۱۳۹۸ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ خدمات
12 واگذاری خدمات ایاب و ذهاب پرسنل پالایشگاه ۵ تير ۱۳۹۸ ۱۳ تير ۱۳۹۸ خدمات