حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو 2008 7 لیتر
پژو 2008

حجم مورد نیاز جهت گیربکس اتوماتیک :7 لیتر

حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو 2008 1 لیتر