حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده پژو 405 (TU5) 3/4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو 405 (TU5) 7/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو 405 (TU5) 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو 405 (TU5) 1 لیتر