حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو 407 5 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو 407 2 لیتر

حجم مورد نیاز جهت گیبرکس اتوماتیک 5 لیتر - گیربکس دستی 2 لیتر