حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده پژو 206 تيپ 2 3.4 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو 206 تيپ 2 6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو 206 تيپ 2 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو 206 تيپ 2 1 لیتر