حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده پژو 405 4/7 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده پژو 405 7/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده پژو 405 2 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده پژو 405 1 لیتر