ارکان جهت ساز و اهداف راهبردی

ارکان جهت ساز و اهداف راهبردی

شركت نفت پارس به عنوان يكي از قطب هاي توليد صنعت روانکاری (روغن هاي صنعتی و موتوری) در كشور در روند توسعه پايدار ارکان جهت ساز و راهبردی های کلان خود را تدوین نموده است.

 ارکان جهت ساز شرکت نفت پارس شامل: ارزش های سازمانی، چشم انداز و ماموریت می باشد.
ارزش هاي سازماني عبارتند از: 1- خلق ارزش 2- تعالي 3- مسئوليت پذيري 4- ايمني 5- كيفيت 6- نوآوري

ماموريت شركت نفت پارس: توليد محصولات و ارائه خدمات در حوزه روانكارها، با هدف كمك به عملكرد عالي و محافظت از تجهيزات موتوري و ماشين آلات بر اساس نيازهاي مشتريان، با بهره گيري از فن آوري پيشرو

چشم انداز شركت نفت پارس: انتخاب اول مشتري در سال 1404

چشم انداز تفصیلی شركت نفت پارس: ما می خواهیم به عنوان سازمان متعالی و مسئولیت پذیر در قبال کلیه ذینفعان، تا سال 1404 تبدیل به انتخاب اول مشتریان در زمینه روانکارهای تجهیزات موتوری و ماشین آلات در بازارهای داخلی شویم.

مدل راهبردی  خلق ارزش پايدار و متوازن، شركت نفت پارس  شامل:  8 هدف استراتژيك 1- توسعه سبدسرمايه گذاري 2- توسعه درآمدهاي ارزي 3- توسعه بازار داخلي 4- حفظ محيط زيست، بهينه سازي مصرف انرژي 5- مديريت هزينه ها 6- توسعه فعاليت هاي دانش بنيان 7- توسعه زيرساخت هاي سازمانی و سيستمي 8- توسعه و ارتقا سرمايه انساني می باشد.