مشخصات و سوابق اعضاي هيئت مديره شرکت نفت پارس

مشخصات و سوابق اعضاي هيئت مديره شرکت نفت پارس

نام و نام خانوادگي : مجید باجلان
سمت : رئیس ھیئت مدیره(غیر موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد (مدیریت مالی)
نماينده :شرکت گروه سرمایه گذاری تدبیر
سوابق مهم اجرايي : معاونت امور مجامع در بنياد مستضعان - معاون مالي اداري کميته امداد خميني، معاونت مالی و اداری ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، عضویت در هیئت مدیره شرکتهای مختلف
نام و نام خانوادگي : مھرداد کارگري
سمت : نایب رئیس ھیئت مدیره (غیر موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : دکتری مهندسی صنایع
نماينده :شركت سرمايه گذاري ملي ايران
سوابق مهم اجرايي : عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، عضو هیئت مدیره شرکت ایران خودرو، عضو هیئت مدیره شرکت سینا دارو، عضو هیئت مدیره شرکت تراکتور سازی ایران، عضو هیئت مدیره سازمان مناطق آزاد تجاری و سوابق متعدد اجرایی دیگر
نام و نام خانوادگي : رامین پرتوي شال
سمت : عضو هیئت مدیره و مدیرعامل
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد (مهندسی شیمی)
نماينده :گروه توسعه انرژي تدبیر
سابقه اجرايي شركت :معاونت عملیات
سوابق مهم اجرايي : عضویت در هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت قائد بصیر، معاونت عملیات شرکت نفت پارس
نام و نام خانوادگي : بھزاد نجارنژاداصل
سمت : عضو ھیئت مدیره(غیر موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي:کارشناسی ارشد (مديريت اجرایی)
نماينده :شركت توسعه صنعت نفت و گاز پرشيا
سوابق مهم اجرايي : حسابرس موسسه مفيد راهبر،رئيس حسابداري شركت ايران خودرو ديزل،معاون مالي و اداري شركت سرمايه گذاري تاسيسات دريايي ايران . مدير اقتصادي شركت ايساكو. عضو هيئت مديره شركت خدمات حفاري سروك كيش .عضو هيئت مديره شركت سكان اروند . عضو هيئت مديره شركت توربين بادي آبادان.
نام و نام خانوادگي : مصطفي کارگر
سمت : عضو ھیئت مدیره( موظف)
تحصيلات/مدارك حرفه اي : کارشناسی ارشد (مدیریت مالی)
نماينده :توسعه حفاري تدبیر
سمت اجرايي در شركت :معاون مالی و اقتصادی
سوابق مهم اجرايي : معاونت مالي و اقتصادي، مدیر حسابداری مدیریت، رئیس حسابداری صنعتی شرکت های نفت پارس، فومن شیمی، گلوکوزان وعضو هیئت مدیره شرکت های پارس بازرگان و مدبران شیمی