محصولات

پارس كيوان

پارس كيوان

پارس کیوان، روغن گردشی با عملکرد مطلوب بوده که با بهر ه گیری از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی ضد اکسیداسیون و ضد زنگ تولید گردیده است.

ويژگي ها:

·        مقاومت در برابر اکسیداسیون

·        پایداری حرارتی مطلوب

·        مقاومت در برابر خوردگی و زنگ زدگي

·        جداپذیری آسان از آب

·        جلوگیری از تشکیل کف پایدار

سطوح کارایی

51524 PART 1 (HL)

DIN

51517 PART 2 (CL)

DIN

6423

ISIRI

 

موارد کاربرد:

سيستم هاي  گردشی

 انواع یاتاقان های ساده

 جعبه دنده های بسته تحت شرایط عملیاتی سبک تا متوسط

گرید

(درجه)

گرانروی در

C40

cst

شاخص گرانروی

دانسیته در c15

Gr/cm3

نقطه اشتعال

˚c

نقطه ریزش

˚c

مقاومت در برابرزنگ زدگی

روش آزمون

ASTM

D-445

ASTM

D-2270

ASTM

D-1298

ASTM

D-92

ASTM

D-97

ASTM

D-665

Iso 22

22

120

0.879

200

27 -

Pass

Iso 32

32

100

0.880

205

24 -

Pass

Iso 46

46

95

0.881

210

24 -

Pass

Iso 68

68

95

0.882

225

21 -

Pass

Iso 100

100

95

0.885

235

18 -

Pass

Iso 150

150

95

0.891

240

12 -

Pass

Iso 220

220

95

0.896

245

12 -

Pass

Iso 320

320

95

0.900

250

9 -

Pass

Iso 460

460

95

0.905

255

9 -

pass

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید