محصولات

پارس اقيانوس

پارس اقيانوس

پارس اقيانوس، با بهره گيري از روغن پايه بسيار مرغوب و مواد افزودني ويژه با قليائيت بالا جهت استفاده در موتورهاي پرقدرت ديزلي دو زمانه(Engine Cylinder Oil) دريايي، در شرايط عملكردهاي دما و فشار بالا، توليد گرديده است.

 

ويژگي ها:

·        حداقل ايجاد رسوب در قطعات موتور به دليل خاصيت قوي

·        پاك كنندگي(TBN) بالا

·        جلوگيري از سايش در قطعات سيلندر و رينگ پيستون

موارد کاربرد :

موتورهای دیزلی دریایی کراس هد سرعت پا یین با سوخت های سنگین )ميزان گوگرد تا 4 درصد وزنی(

گرید (درجه)↓ گرانروی در 100°C cSt شاخص گرانروی دانسیته در 15°C Gr/cm 3 نقطه اشتعال °C نقطه ریزش °C قلیائیت کل (TBN) mgKOH/gr
روش آزمون ← ASTM D -445 ASTM D- 2270 ASTM D - 1298 ASTM D- 92 ASTM D - 97 ASTM D -2896
SAE 50 19.5 95 0.936 250 -9 70

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید