محصولات

پارافين مرغوب سنگين (پارافين وكس ري ران)

پارافين مرغوب سنگين (پارافين وكس ري ران)

پارافين مرغوب سنگين(پارافين وكس ري ران)

پارافين مرغوب سنگين(پارافين وكس ري ران)

Specification

Kinematic viscosity @ 100 ˚C (cSt)

Oil content (%Wt)

Melting point (˚C)

Color

Method ASTM D445 ASTM D721 ASTM D87 ASTM D1500
Value 6 - 7.5 1.5% Max 60 - 68 1.5 Max

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید