محصولات

اسلك وكس سنگین

اسلك وكس سنگین

اسلك وكس سنگین

اسلك وكس سنگین

Specification

Kinematic viscosity at 100 ˚C

Oil content%wt

Melting point, ˚C

max(Color)

Method ASTM D445 ASTM D721 ASTM D87 ASTM D1500
Value 6-7.5 7-11 56-65 1.5
 

 

نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید