حجم مورد نیاز همراه با فیلتر روغن جهت استفاده وانت آریسان 4/5 لیتر
حجم مورد نیاز سیال خنک کننده جهت استفاده وانت آریسان 6/6 لیتر
حجم مورد نیاز روغن گیربکس جهت استفاده وانت آریسان 2/4 لیتر
حجم مورد نیاز روغن هیدرولیک جهت استفاده وانت آریسان 0/5 لیتر