جزئیات خبر

نفت پارس برگزيده صنعت سبز كشور در سال 1399

" شركت نفت پارس موفق به كسب رتبه اول در استان تهران ودريافت تنديس سيمين به عنوان  صنعت سبز كشوردر بيست و دومين همايش ملي واحدهاي صنعتي، معدني و خدمات سبز" شد

نفت پارس برگزيده صنعت سبز كشور در سال 1399

شركت نفت پارس در راستاي اجرا و عملي كردن شاخص ها و معيارهاي تعريف شده سازمان حفاظت محيط زيست، با اهتمام ويژه نسبت به تدوين و هدف گذاري شاخص هاي عملكردي زيست محيطي  در فرآيند دريافت جايزه صنعت سبز و ارزشيابي عملكرد زيست محيطي سال ۱۳۹۹ توسط گروه ارزيابان جايزه صنعت سبز اداره كل حفاظت محيط زيست استان تهران و دفتر ارزيابي زيست محيطي سازمان حفاظت محيط زيست كشور، موفق به دريافت “تنديس سيمين” جايزه صنعت سبز كشور در بيست و دومين همايش ملي واحدهاي صنعتي، معدني و خدمات سبز گرديد .اين تنديس توسط دكتر محمودي مدير كل اداره حفاظت محيط زيست به دكتر خليلي مدير عامل پالايشگاه نفت پارس اهدا شد

 

نظرات کاربران
نتیجه ای یافت نشد!

نظر خود را در رابطه با این موضوع به اشتراک بگذارید