لیست محصولات

پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III) پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III)
پارس انتقال اتوماتيك 3 (ATF III)

پارس انتقال اتوماتيك III روغني با پايه نيمه سنتزی است كه براي استفاده در گيربكس هاي اتوماتيك و نيز به عنوان سيال هيدروليك جعبه فرمان خودروهاي سواري و تجاري قابل استفاده مي باشد. این روغن پایداری برشی عالی، سیالیت عالی دردماهای پایین و پایداری حرارتی بالایی دارد. پارس انتقال ...

پارس انتقال اتوماتيك II (ATFII) پارس انتقال اتوماتيك II (ATFII)
پارس انتقال اتوماتيك II (ATFII)

پارس انتقال اتوماتيك II روغني با پايه نيمه سنتزی است كه براي استفاده در گيربكس هاي اتوماتيك و نيز به عنوان سيال هيدروليك جعبه فرمان خودروهاي سواري و تجاري قابل استفاده مي باشد. این روغن پایداری برشی عالی، سیالیت عالی دردماهای پایین و پایداری حرارتی بالایی دارد. پارس انتقال ا...

پارس مدوس اي پي اس پارس مدوس اي پي اس
پارس مدوس اي پي اس

پارس مدوس اي پي اس روغن دنده چند درجه اي (مالتي گريد) فشار پذير مي باشد كه براي استفاده در جعبه دنده غير اتوماتيك و اكسل عقب (هيپوئيدی و غير هيپوئيدي) انواع خودروهاي سبك و سنگين جاده اي و غير جاده اي تحت شرايط متعادل تا سخت طراحي شده است. این روغن خاصيت ضد سايشي ممتاز در شرايط بس...

پارس مدوس اي پي پارس مدوس اي پي
پارس مدوس اي پي

پارس مدوس اي پي روغني است چند درجه اي(مالتي گريد) و فشارپذير كه براي استفاده در جعبه دنده دستي خودروهاي سواري مدرن و ديزلي سبك و نیز چرخ دنده هاي هيپوئيدي تحت شرايط اقليمي بسيار سرد تا گرم و شرايط عملكردي ملايم تا سخت بر مبناي الزامات استاندارد API GL-4 مناسب مي باشد. این روغن خاص...

پارس مدوس پارس مدوس
پارس مدوس

پارس مدوس روغن دنده دستي است كه با استفاده از روغن هاي پايه مرغوب با خواص ضد اكسايش و طول عمر بالا فرموله شده است.اين روغن همچنين براي استفاده در سيستم هاي انتقال قدرت تجهيزات جاده اي و غير جاده اي كه روغن با سطح كارآيي API GL-1 براي آن توصيه شده، مناسب است.   سطوح كارايي: ...